top of page

IziPiziAPP personas datu aizsardzība

SIA IziPizi („mēs”) apstrādā IziPiziAPP pārvadājumu pasūtīšanas pakalpojumu lietotāju (IziPiziAPP) un tīmekļa vietnes izipiziapp.com , izipiziapp.eu, izipiziapp.lv (Tīmekļa vietne) apmeklētāju personas datus.
Vārdu savienojums IziPiziAPP Pakalpojumi attiecas gan uz Vietni, gan IziPiziAPP Lietotni. Šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību vārdi Lietotājs un Jūs kopā attiecas uz mūsu un mūsu grupas uzņēmumu klientiem, pārstāvjiem un citiem mūsu klientu organizāciju pilnvarotiem lietotājiem, potenciāliem klientiem un IziPiziAPP Pakalpojumu lietotājiem. Jūs kļūstat par IziPiziAPP klientu, reģistrējoties IziPiziAPP Pakalpojumā un izveidojot lietotāja kontu.
Personas datu aizsardzību iekļauj, piemēram, personas datu veidus, ko mēs apstrādājam, kā mēs apstrādājam personas datus un kā Jūs varat izmantot savas tiesības kā datu subjekts (piemēram, tiesības iebilst, piekļuves tiesības).
Uz dažiem mūsu pakalpojumiem var attiekties atsevišķa privātuma politika. Ja konkrētam pakalpojumam tiek piemērota atsevišķa privātuma politika, mēs to publicēsim saistībā ar attiecīgo pakalpojumu.
Šis Paziņojums par personas datu aizsardzību var tikt atjaunināts, lai atspoguļotu izmaiņas datu apstrādes praksē vai citādi. Jaunāko versiju varat atrast Vietnē. Mēs neveiksim būtiskas izmaiņas šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību un nesamazināsim šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību Lietotāju tiesības bez tā iepriekšējas paziņošanas.

1. DATU PĀRZINIS(-ŅI)
Personas datu aizsardzība attiecas uz personas datu apstrādi, ko veic IziPiziAPP.
Šis paziņojums par konfidencialitāti attiecas uz personas datu apstrādi, ko veic IziPiziAPP.

2. SIA IziPizi KONTAKTINFORMĀCIJA
Nosaukums: SIA IziPizi
Uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40203272626
Pasta adrese: "Miltu cehs", Ogresgala pag., Ogres nov., LV-5041
E-pasts: birojs@izipizi.lv
izipizi.lv

3. APSTRĀDĀTIE PERSONAS DATI UN DATU AVOTI
Mūsu apkopotos un apstrādātos personas datus var iedalīt divās vispārīgās datu kategorijās: Lietotāju dati un Analytics dati.
Lietotāju dati
Lietotāju dati ir personas dati, kas savākti tieši no Jums vai no mūsu partneriem lai nodrošinātu piegādi. Mēs varam ievākt Lietotāju datus no mūsu lietotājiem un partneriem dažādos veidos, tostarp pēc pakalpojuma līguma noslēgšanas ar partneri, vai kad Lietotājs reģistrējas IziPiziAPP, abonē biļetenu vai aizpilda veidlapu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs ievācam informāciju arī par jebkuriem darījumiem un maksājumiem, ko veicat ar IziPiziAPP starpniecību.
Lietotāja dati, kas nepieciešami IziPiziAPP Pakalpojumu izmantošanai
Turpmāk minētie mūsu apkopotie un apstrādātie personas dati ir nepieciešami, lai pienācīgi izpildītu mūsu līgumu, kā arī īstenotu mūsu leģitīmās intereses, vienlaikus pildot līgumsaistības ar mūsu partneri un savus juridiskus pienākumus.
Pēc pakalpojumu līguma noslēgšanas starp mums un Partneri, Partneris sniedz mums Jūsu pilnu vārdu e-pasta adresi, telefona nummuru un adresi.
Reģistrējoties IziPiziAPP un izveidojot lietotāja kontu, Jūs sniedzat mums šādu informāciju:
· pilns vārds - Obligāti
· tālruņa numurs - Obligāti
· e-pasta adrese - ne vienmēr
Jūs varat veikt savienojumus ar sociālajiem tīkliem, vai e-pastiem.
· informācija par Jūsu maksājumu līdzekli (-ļiem), piemēram, Jūsu maksāšanas līdzekļa (-u) numurs un derīguma termiņš (nepieciešams, lai pasūtītu piegādes, izmantojot IziPiziAPP Pakalpojumus, taču ko neglabā IziPiziAPP, jo IziPiziAPP maksājumu apstrādei izmanto trešās personas maksājumu pakalpojumu sniedzēju)
Lietotāju dati, ko Jūs sniedzat brīvprātīgi
Jūsu lietotāja vai klientu pieredzi var uzlabot, sniedzot mums šādu informāciju
Papildinformācija par kontu: attēls piegādes adrese atrašanās vietas dati (ja piekrītat atrašanās vietas datu apstrādei) cita informācija, ko sniedzat, izveidojot lietotāja kontu vai vēlāk mainot konta profilu
Cita informācija. Mēs varam apstrādāt arī citu Jūsu brīvprātīgi sniegto informāciju, piemēram: informāciju, ko sniedzat, vērtējot mūsu pakalpojumus piekrišana (opt-in) un nepiekrišana (opt-out) informācijas izmantošanai tirgvedības vajadzībām informāciju, ko sniedzat pa tālruni vai e-pastu, vai sarunā ar mums, ieskaitot zvanu ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu ierakstus
Papildus Lietotāju datiem, kas ievākti no jums un Partneriem, mēs apstrādājam atsevišķus personas datus, ko par Jums sniedz trešo personu pakalpojumu sniedzēji.
Ja pievienojat Facebook vai pierakstāties savā kontā, izmantojot Facebook, Facebook dalās ar mums ar Jūsu personas datiem, piemēram, Jūsu profila attēlu, Facebook draugu izlasi un Facebook ID. Tāpar Google+ , WhatsApp, Mesenger , Telegram vai e-pasti ar kuru veicat savienojumus.
Analytics dati
Lai gan mēs parasti neizmantojam Analytics datus, lai identificētu Jūs kā indivīdu, dažreiz Jūs var atpazīt, izmantojot šos datus vai nu atsevišķi, vai kombinējot vai savienojot ar Lietotāja datiem. Šādās situācijās Analytics datus arī var uzskatīt par personas datiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, un mēs uzskatīsim šādus datus par personas datiem.
Kad Jūs apmeklējat vai mijiedarbojaties ar IziPiziAPP Pakalpojumiem, mēs varam automātiski ievākt šādus Analytics datus
Ierīces informācija. Par tehnisko ierīci, ko izmantojat, lietojot IziPiziAPP pakalpojumus, mēs ievācam šādu informāciju: ierīce un ierīces identifikācijas numurs, ierīces IMEI valsts IP adrese pārlūka veids un versija operētājsistēma interneta pakalpojumu sniedzēji ierīces reklāmas identifikators apmeklētāja identifikators
Lietošanas informācija. Mēs apkopojam informāciju par Jūsu IziPiziAPP pakalpojumu lietošanas paradumiem, piemēram: IziPiziAPP Pakalpojumos pavadītais laiks mijiedarbība ar IziPiziAPP Pakalpojumiem informācija par Jūsu pasūtījumiem, kas veikti ar IziPiziAPP Pakalpojumu starpniecību vietnes URL, ko apmeklējāt pirms un pēc IziPiziAPP Pakalpojumu apmeklējuma IziPiziAPP Pakalpojumu apmeklējumu laiks un datums apmeklētās IziPiziAPP Pakalpojumu sadaļas produkti,pakalojumi ko meklējat, izmantojot IziPiziAPP Pakalpojumus
Sīkdatnes
Mēs izmantojam dažādas tehnoloģijas, lai ievāktu un glabātu Analytics datus un citu informāciju, kad lietotāji apmeklē IziPiziAPP Pakalpojumus, tostarp sīkfailus un tīmekļa bāksignālus.
Sīkfaili ir mazi teksta faili, kas tiek nosūtīti un saglabāti Jūsu ierīcē, ļaujot identificēt IziPiziAPP Pakalpojumu apmeklētājus,atvieglojot IziPiziAPP Pakalpojumu izmantošanu un izveidojot informācijas kopsavilkumu par mūsu apmeklētājiem. Tas ļauj mums uzlabot IziPiziAPP Pakalpojumus un labāk apkalpot mūsu Lietotājus. Sīkdatnes nekaitēs Jūsu ierīcei vai datnēm. Mēs izmantojam sīkdatnes, lai pielāgotu IziPiziAPP pakalpojumus un mūsu sniegto informāciju saskaņā ar mūsu Lietotāju individuālajām interesēm. Daži sīkfaili nepieciešami, lai nodrošinātu IziPiziAPP Pakalpojumu netraucētu izmantošanu, un tie tiek izmantoti, piemēram, lai atcerētos Jūsu valodas un valsts izvēli. Citos sīkfailos tiek apkopota informācija par to, kā tiek izmantoti IziPiziAPP Pakalpojumi, piemēram, kurš saturs tiek bieži apmeklēts, lai uzlabotu IziPiziAPP Pakalpojumus. Sīkfaili tiek izmantoti arī, lai rādītu mūsu reklāmas IziPiziAPP Pakalpojumos vai izvēlētajās trešo personu platformās.
Lietotāji var izvēlēties uzstādīt savu pārlūkprogrammu atteikt sīkdatnes vai brīdināt, ka sīkdatnes tiek sūtītas. Piemēram, turpmāk minētās saites sniedz informāciju par to, kā dažos populāros pārlūkos pielāgot sīkfailu iestatījumus:
Safari
Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Lūdzu, ņemiet vērā, ka dažas IziPiziAPP Pakalpojumu daļas var nedarboties pienācīgi, ja tiek atteikta sīkdatņu izmantošana.
Tīmekļa bāksignāli ir tehnoloģija, kas ļauj identificēt vietņu lasītājus un e-pasta vēstules, piemēram, lai uzzinātu, vai e-pasta vēstule ir izlasīta.
Tīmekļa analīzes pakalpojumi

4. JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDES MĒRĶIS UN LIKUMISKAIS PAMATS
Mērķi
IziPiziAPP veiktajai Jūsu personas datu apstrādei ir vairāki mērķi. Vienlaicīgi var darboties viens vai vairāki no šādiem mērķiem:
Lai sniegtu IziPiziAPP Pakalpojumus un pildītu mūsu līgumsaistības (juridiskais pamats: līguma izpilde un leģitīmās intereses)
IziPiziAPP apstrādā Jūsu personas datus, lai varētu Jums piedāvāt IziPiziAPP Pakalpojumus saskaņā ar līgumu starp Jums un SIA IziPizi, vai starp Partneri un IziPiziAPP vai, lai izpildītu līgumu, kas noslēgts starp Jums un IziPiziAPP vai Jums un IziPiziAPP Partneri. IziPiziAPP var arī apstrādāt Jūsu personas datus, ja tas nepieciešams IziPiziAPP leģitīmu un nozīmīgu interešu nodrošināšanai.
Mēs izmantojam datus lai, piemēram, apstrādātu Jūsu pieprasījumus, lai sazinātos ar jums, lai apstrādātu Jūsu maksājumus vai jebkuru atmaksu (attiecīgos gadījumos) un lai nodrošinātu mūsu partneriem ( pārvadātājiem un tirgotājiem) nepieciešamo informāciju Jūsu pasūtījuma sagatavošanai vai piegādei. Ja sazināties ar mūsu klientu servisu, mēs izmantosim Jūsu sniegto informāciju, lai atbildētu uz Jūsu jautājumiem vai atrisinātu Jūsu sūdzību.
Mēs varam vākt, izmantot un koplietot datus par precīzu vai aptuvenu Jūsu atrašanās vietu, ieskaitot Jūsu datora vai mobilā tālruņa ģeogrāfisko atrašanās vietu, lai mēs Jums parādītu Piegādes galamērķi un sniegtu precīzu informāciju par Jūsu piegādes statusu. Informācija par Jūsu atrašanās vietu, kas ļauj identificēt Jūs personīgi, netiek vākta vai izmantota bez Jūsu piekrišanas. Atļauja izmantot Jūsu atrašanās vietu tiek pieprasīta IziPiziAPP Profilā.
Mūsu juridiskajiem pienākumiem (juridiskais pamats: juridiska pienākuma izpilde)
SIA IziPizi apstrādā datus, lai mēs varētu administrēt un izpildīt tiesību aktos noteiktās saistības. Tas ietver datus, kas apstrādāti, lai izpildītu mūsu grāmatvedības pienākumus un sniegtu informāciju attiecīgajām iestādēm, piemēram, nodokļu iestādēm.
Prasību izskatīšanai un juridiskajiem procesiem (tiesiskais pamats: leģitīmās intereses)
IziPiziAPP var apstrādāt personas datus saistībā ar prasību izskatīšanu, parādu piedziņu un tiesvedību. Mēs varam arī apstrādāt datus krāpšanas, mūsu pakalpojumu ļaunprātīgas izmantošanas un datu, sistēmas un tīkla drošības novēršanai.
Klientu saziņai un tirgzinībai (juridiskais pamats: leģitīmās intereses)
SIA IziPizi apstrādā Jūsu personas datus, lai sazinātos ar jums par IziPiziAPP pakalpojumiem un informētu par izmaiņām. Jūsu personas dati tiek izmantoti arī tāpēc, lai pārdotu jums IziPiziAPP Pakalpojumus. Leģitīmās intereses ir apstrādes pamatā, piemēram, kad IziPiziAPP personalizē piedāvājumus un sniedz Jums pakalpojumus, kas Jums ir atbilstošāki, kā arī gadījumos, kad IziPiziAPP analizē informāciju par Jūsu veiktajām izvēlēm un sniegtajām atsauksmēm, lai uzlabotu sniegtos pakalpojumus.
Kvalitātes uzlabošanai un tendenču analīzei (juridiskais pamats: leģitīmās intereses)
Mēs varam arī apstrādāt informāciju par to, kā Jūs izmantojat IziPiziAPP Pakalpojumus, lai uzlabotu IziPiziAPP Pakalpojumu kvalitāti, piemēram, analizējot SIA IziPizi pakalpojumu izmantošanas tendences. Lai nodrošinātu pakalpojumu atbilstību Jūsu vajadzībām, personas dati var tikt izmantoti, piemēram, klientu apmierinātības aptaujām. Kad iespējams, mēs to darīsim tikai ar apkopotiem, personu neidentificējošiem datiem.
Apstrādes tiesiskais pamatojums
SIA IziPizi apstrādā Jūsu personas datus, lai pildītu savas līgumsaistības pret Jums vai Partneri pildītu juridiskus pienākumus. Turklāt mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai īstenotu mūsu likumīgās intereses vadīt, uzturēt un attīstīt savu uzņēmējdarbību, kā arī veidot un uzturēt attiecības ar klientiem. Izvēloties izmantot Jūsu datus uz mūsu leģitīmo interešu pamata, mēs izvērtējam pašu intereses, salīdzinot tās ar Jūsu tiesībām uz privātumu un, piemēram, nodrošinām jums vienkāršu atteikšanās (opt-out) iespēju no tirgzinības komunikācijas un, kad iespējams, izmantojam pseidonimizētus vai neidentificējamus personas datus.
Dažās IziPiziAPP Pakalpojumu daļās Jums var lūgt sniegt savu piekrišanu personas datu apstrādei. Šādā gadījumā Jūsu personas dati netiek apstrādāti, ja Jūs piekrišanu neesat devis, un Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu.

5. SAŅĒMĒJI
Mēs dalāmies ar Jūsu personas datiem IziPiziAPP iekšienē tikai tad, ja tas ir pamatoti nepieciešams šī Paziņojuma par personas datu aizsardzību vajadzībām.
Mēs nedalāmies ar Jūsu informāciju ar trešajām personām ārpus IziPiziAPP, ja vien nav piemērojams kāds no turpmāk minētajiem nosacījumiem.
Šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību noteiktajiem un pilnvaroto pakalpojumu sniedzēju mērķiem
Ciktāl trešajām personām (piemēram, tirgotājiem, kas sagatavo Jūsu pasūtījumu, mūsu kurjeru partneriem, kas piegādā Jūsu pasūtījumu, un Partneriem, kas var maksāt par Jūsu pasūtījumu, vai citām trešajām personām) ir nepieciešama piekļuve personas datiem, lai mēs un šīs trešās personas varētu sniegt IziPiziAPP pakalpojumus, mēs šādām trešajām personām sniedzam Jūsu personas datus. Turklāt mēs varam sniegt jūsu personas datus pilnvarotajiem pakalpojumu sniedzējiem un partneriem, kas sniedz mums pakalpojumus vai sadarbojas ar mums (tai skaitā datu glabāšanas, grāmatvedības, pārdošanas un tirgzinības pakalpojumus), lai apstrādātu datus, un maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, lai apstrādātu Jūsu maksājumus.
Ja personas datus IziPiziAPP vārdā apstrādā trešās personas, SIA IziPizi veic atbilstīgus līgumiskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Jūsu dati tiek apstrādāti tikai šajā Paziņojumā par personas datu aizsardzību norādītajiem mērķiem un saskaņā ar visiem piemērojamiem tiesību aktiem, un ievērojot attiecīgos mūsu instrukcijas un konfidencialitātes un drošības pasākumus.
Lūdzam ņemt vērā, ka gadījumā, ja Jūs sniedzat personas datus tieši trešajai personai, piemēram, izmantojot saiti IziPiziAPP, datu apstrāde parasti notiek, balstoties uz to politiku un standartiem.
Juridisku iemeslu un juridisku procesu dēļ
Mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus trešajām personām ārpus IziPiziAPP, ja mums ir labticīgi uzskati, ka pieeja šai informācijai un tās izmantošana ir pamatoti nepieciešama lai: (i) atbilstu jebkuram piemērojamam likumam, noteikumiem un/vai tiesas nolēmumam; (ii) atklātu, novērstu vai citādi risinātu krāpšanu, kriminālpārkāpumus, drošības vai tehniskas problēmas; un/vai (iii) aizsargātu SIA IziPizi, Lietotāju vai sabiedrības intereses, īpašumus vai drošību, ciktāl tas atbilst likumiem. Kad iespējams, mēs informēsim Jūs par šādu apstrādi.
Citiem likumīgiem mērķiem
Ja SIA IziPiziAPP ir iesaistīts apvienošanā, iegādē vai aktīvu pārdošanā, mēs varam nosūtīt Jūsu personas datus trešajām iesaistītajām personām. Tomēr mēs turpināsim nodrošināt visu Jūsu personas datu konfidencialitāti. Visi Lietotāji, kurus tas skar, tiks informēti, kad to personas dati tiek nosūtīti vai kļūst par cita privātuma aizsardzības paziņojuma datu subjektu.
Ar Jūsu nepārprotamu piekrišanu
Mēs varam dalīties ar Jūsu personas datiem ar trešajām personām ārpus IziPiziAPP, kad mums ir Jūsu nepārprotama piekrišana to darīt. Jums ir tiesības jebkurā laikā bez maksas atsaukt šo piekrišanu, sazinoties ar mums.

7. GLABĀŠANAS PERIODS
SIA IziPizi neglabā Jūsu personas datus ilgāk nekā tas ir juridiski atļauts un nepieciešams, lai sniegtu IziPiziAPP pakalpojumus vai to attiecīgās daļas. Uzglabāšanas periods ir atkarīgs no informācijas būtības un apstrādes mērķa. Rezultātā maksimālais uzglabāšanas periods var būt atšķirīgs dažādos gadījumos. SIA IziPizi veic nepieciešamos pasākumus, lai saglabātu personas datu precizitāti un dzēstu nepareizus vai nevajadzīgus personas datus.
Lielākā daļa personas datu, kas attiecas uz Lietotāja lietotāja kontu IziPiziAPP Pakalpojumos, tiek dzēsti, kad beidzies 90 dienu termiņš, pēc tam, kad Lietotājs ir dzēsis savu lietotāja kontu IziPiziAPP Pakalpojumos. Pēc tam, daļu no personas datiem, kas attiecas uz Lietotāja lietotāja kontu IziPiziAPP Pakalpojumos, var glabāt tikai tik ilgi, kamēr šādas apstrādes nepieciešamība ir noteikta tiesību aktos vai ir pamatoti nepieciešama mūsu juridisko pienākumu pildīšanai vai likumiskajām interesēm, piemēram, prasību izskatīšanai, grāmatvedībai, iekšējās ziņošanas un saskaņošanas nolūkiem. Visi personas dati, kas attiecas uz Lietotāja lietotāja kontu IziPiziAPP Pakalpojumos, tiek dzēsti desmit gadu laikā pēc tam, kad Lietotājs ir dzēsis savu lietotāja kontu IziPiziAPP Pakalpojumos, izņemot personas datus, kas nepieciešami dažās retās situācijās, piemēram, tiesvedībā.
Analytics datus par Lietotājiem, kuriem nav lietotāja konta Wolt Pakalpojumos, mēs glabājam 90 dienas.

8. JŪSU TIESĪBAS
Piekļuves tiesības
Jums ir tiesības piekļūt un saņemt informāciju par mūsu apstrādātajiem Jūsu personas datiem. Mēs dodam jums iespēju apskatīt atsevišķus datus Jūsu IziPiziAPP Profilā lietotāja kontā vai pieprasīt savu personas datu kopiju, izmantojot augstāk norādīto kontaktinformāciju.
Tiesības atsaukt piekrišanu
Ja apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz Lietotāja piekrišanu, Lietotājs jebkurā laikā var bez maksas atsaukt piekrišanu. Piekrišanas atsaukšana var mazināt iespēju izmantot IziPiziAPP pakalpojumus. Ņemiet vērā, ka piekrišanas atsaukšana neietekmē tādas piekrišanā balstītās apstrādes likumību, kas veikta pirms tās atsaukšanas.
Tiesības labot
Jums ir tiesības, sazinoties ar mums, labot un papildināt nepareizus vai nepilnīgus savus personas datus, ko mēs glabājam. Jūs varat labot vai atjaunināt dažus personas datus savā IziPiziAPP Pakalpojumu lietotāja kontā.
Tiesības uz dzēšanu
Jūs varat pieprasīt mums arī dzēst Jūsu personas datus no mūsu sistēmām, piemēram, ja dati vairs nav nepieciešami mērķiem, kuriem tie tika savākti. Mēs izpildīsim šādu pieprasījumu, ja vien mums nav tiesiska pamata nedzēst datus. Lūdzu, ņemiet vērā to, ka gadījumā, ja Jūs vēlēsieties dzēst šādu informāciju, mēs nevarēsim Jums nodrošināt IziPiziAPP Pakalpojumus vai noteiktas to funkcijas.
Tiesības iebilst
Jums var būt tiesības iebilst pret noteiktu Jūsu personas datu izmantošanu, ja šādi dati tiek apstrādāti citam mērķim, nekā nepieciešams IziPiziAPP Pakalpojumu sniegšanai vai juridisko saistību pildīšanai. Piemēram, Jūs varat pieprasīt, lai Jūsu personas datu apstrāde tiktu pārtraukta tiešās tirdzniecības vai profila izveidošanas nolūkos, pamatojoties uz leģitīmām interesēm. Ja Jūs iebilstat pret tālāku Jūsu personas datu apstrādi, tas var novest pie ierobežotākām iespējām izmantot IziPiziAPP Pakalpojumus.
Tiesības uz apstrādes ierobežošanu
Jūs varat pieprasīt, lai mēs ierobežojam personas datu apstrādi, piemēram, gadījumā, kad Jūsu pieprasījums dzēst, labot jūsu datus vai vērtēt Jūsu iebildumus pašlaik tiek izskatīts un/vai kad mums nav likumīgu iemeslu apstrādāt Jūsu datus. Gadījumos, kad datu apstrāde ir tikusi ierobežota, Jūsu dati tiks saglabāti un turpmāk vairs netiks apstrādāti. Piemēram, ja Jūs būsiet izteicis iebildumus par savu datu precizitāti, šādu datu apstrāde tiks ierobežota līdz brīdim, kad tiks nodrošināta datu pareizība. Tomēr tas var novest pie mazākām iespējām izmantot IziPiziAPP pakalpojumus.
Tiesības uz datu pārnesamību
Ja datu apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem un pamatojoties uz līgumu vai piekrišanu, Jums ir tiesības saņemt Jūsu sniegtos personas datus strukturētā un plaši lietojamā formātā un patstāvīgi nosūtīt šos datus trešajai personai.
Kā izmantot savas tiesības
Minētās tiesības var izmantot, nosūtot mums vēstuli vai e-pasta vēstuli uz iepriekš norādītajām adresēm, iekļaujot šādu informāciju: pilnu vārdu, adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru. Mēs varam pieprasīt papildu nepieciešamo informāciju Lietotāja identitātes apstiprināšanai. Mēs varam atteikt pieprasījumus vai pieprasīt samaksu pieprasījumiem, kuri ir ar nepamatoti atkārtojošu raksturu, pārmērīgi vai acīmredzami nepamatoti.

9. TIEŠĀ TIRGVEDĪBA
SIA IziPizi var nosūtīt Jums informāciju, jaunumus un piedāvājumus par IziPiziAPP Pakalpojumiem, pamatojoties uz klienta attiecībām, kas pastāv starp Jums un SIA IziPizi. Citos gadījumos Jums netiks sūtīti tiešās tirgvedības paziņojumi, ja Jūs tam nebūsiet devis skaidru piekrišanu. Lietotājam ir tiesības aizliegt mums izmantot Lietotāja personas datus tiešās tirgvedības vajadzībām, tirgus izpētei un profilēšanai, kas veikta tiešās tirgvedības vajadzībām, jebkurā laikā sazinoties ar mums iepriekš norādītajās adresēs

10. SŪDZĪBAS IESNIEGŠANA
Gadījumā, ja Lietotājs uzskata, ka mūsu personas datu apstrāde nav saderīga ar piemērojamiem datu aizsardzības likumiem, Lietotājs var iesniegt sūdzību vietējai datu aizsardzības uzraudzības iestādei Latvijā

11. INFORMĀCIJAS DROŠĪBA
Mēs izmantojam administratīvus, organizatoriskus, tehniskus un fiziskus aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu savāktos un apstrādātos personas datus. Pasākumi ietver, piemēram, atbilstīgos gadījumos, šifrēšanu, pseidonimizāciju, ugunsmūrus, drošas iekārtas un piekļuves tiesību sistēmas. Mēs regulāri pārbaudām IziPiziAPP Pakalpojumu, sistēmu un pārējo aktīvu drošību.
Ja, neraugoties uz drošības pasākumiem, rodas drošības pārkāpums, kas varētu negatīvi ietekmēt Lietotāju privātumu, mēs, cik vien drīz iespējams, informējam attiecīgos Lietotājus un citas skartās puses, kā arī attiecīgās iestādes, ja to pieprasa piemērojamie datu aizsardzības likumi.

bottom of page